දෙමළ ජාතික සන්ධානය දෙකඩ වේ -නිශා බිස්වාල්,විග්නේෂ්වරන් හමුවේ

ඉන්දියානු කරණය වි තිබේන ද්‍රවිධ ජාතික සන්ධානය වෙනුවට යුරෝපය සමග එක්ව ඉදිරියටම ගොස් ඉක්මනින්ම ස්වාධින ඊළමක් වෙනුවෙන් ගමන් කිරිම සදහා සාම්ප්‍රදායික ද්‍රවිධ ජාතික සන්ධානයට අභියෝග කිරිම සදහා ‘දෙමළ ජනතා සංසදය’ යන නමින් දෙමළ ජාතික සන්ධානයට විකල්ප කණ්ඩායමක් පිහිටුවීම උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී.විග්නේෂ්වරන් කටයුතු කරමින් සිටින බව උතුරේ අප විශේෂ දේශපාලන වාර්තාකරු අනාවරණය කළා. උතුරු … Continue reading දෙමළ ජාතික සන්ධානය දෙකඩ වේ -නිශා බිස්වාල්,විග්නේෂ්වරන් හමුවේ