මෙදා යහපාලකයන් එදා සෝභිත හිමි ඝාතනය කල අයුරු

Published on: Nov 16, 2015 – යහපාලනය විසින් ඝාතනය කරනු ලැබු මාදුඵවාවේ සෝභිත හිමියන් වර්තමානයේද යහපාලන නාමයෙන් වැජඹෙන ඇමතිවරුන් විසින් එවකට ඝාතනය කල අයුරු පහත ඡායාරූපයෙන් අනාවරණය වේ.අභාග්‍යසම්පන්න සිද්ධිය නම් එදා මේ අකාරයේ මඩ පත්තර නිර්මාණය කිරිමට වසල රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයකට සල්ලි පොම්ප කල වත්මන් යහපාලන මුදල් ඇමති (නමට) රවි කරුණානායක මෙදා සෝභිත හිමියන් සිංගප්පූරුවේදි අපවත් වූ … Continue reading මෙදා යහපාලකයන් එදා සෝභිත හිමි ඝාතනය කල අයුරු