මෛත්‍රී බෑණා කප්පම් මෙහෙයුමක – ඇවන්ගාඩ් සභාපතිගෙන් ලක්ෂ 600ක නිවසක් සහ Jeep රථයක්

Published on: May 12, 2015 – පාවෙන අවි ගබඩාවේ වෙළඳ ගනදෙනුව තුලින් ඇවන්ගාඩ්  සමාගම විශාල වශයෙන් ලාභ ලැබූ බවට චොදනා කරමින් යහපාලන ජුන්ටාවේ ඇම්බැට්ට ගොලබාලයන් පගා මරුවන් වි සිටින බව අප ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ සිටින විශේෂ වාර්තාකරු අනාවරණය කර සිටි. මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ බෑණා වන මෛත්‍රී දියණීය චතුරිකාගේ සැමියා වන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී තිලින සුරන්ජිත්(Thilina Suranjith ) … Continue reading මෛත්‍රී බෑණා කප්පම් මෙහෙයුමක – ඇවන්ගාඩ් සභාපතිගෙන් ලක්ෂ 600ක නිවසක් සහ Jeep රථයක්