විහාරස්ථානයක් බිමට සමතලා කල ඉඩම් මාෆියා කරුවෝ…. හන්තාන ඉඩම ඩැහැගන්න කුමන්ත්‍රණයක! ..

Published on: Mar 27, 2018 – වසර 15ක පමණ කාලයක් හන්තාන ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙන ගිය අක්කර 148කට අධික හන්තාන රක්ෂිතයේ අක්කර 14ක ප්‍රමාණයක් බලහත්කාරයෙන් සහ ව්‍යාජ අන්දමින් ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයෙකු හොටල් ව්‍යාපෘතියක් සදහා පවරා ගැනිමට කටයුතු කරමින් සිටින බවට 2047 වසරේ ඔක්තෝබර් 20 වැනිදා අනාවරණය කල අතර හදිසියේම පසුගියදා පොලිස් ආරක්ෂාවද සහිතව පැමිනී ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයාගේ හෙංචයි මැර … Continue reading විහාරස්ථානයක් බිමට සමතලා කල ඉඩම් මාෆියා කරුවෝ…. හන්තාන ඉඩම ඩැහැගන්න කුමන්ත්‍රණයක! ..