සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථ මාෆියාවේ GTR සෙල්ලම මෙන්න… රවීව ෆිල්ටරයෙන් පෙරා ධරින්ලා රටේ බදු වලට කෙලිය හැටි…

බැදුම්කර මුල්‍ය වංචාව හරහ බිලියන් ගණනින් රටේ ජනතාවගේ මුදල් කොල්ල කෑමට නොදෙවෙනි කූප්‍රකට හොරුන් සුඛෝපභෝගී වර්ගයේ මෝටර් රථ ගෙන්විම මුවාවෙන් රටේ ජනතාවගේ බිලියන් ගණනක් බදු මුදල් වලට කෙලවිමේ උත්සහයන් කිහිපයක්ම අප විසින් අනාවරණය කල අතර ඒ පිළිබඳව රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමුවි තිබේන බවටද අපට තොරතුරු වාර්තා වෙමින් තිබේ. එජාපයේ කුප්‍රකට ආර්ථික ඔස්තාර්ලා … Continue reading සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථ මාෆියාවේ GTR සෙල්ලම මෙන්න… රවීව ෆිල්ටරයෙන් පෙරා ධරින්ලා රටේ බදු වලට කෙලිය හැටි…