රටම හෙල්ලූ බැඳුම්කර හොරුන්ගේ සුඛෝපභෝගි වාහන ජාවාරම මෙන්න……! වහාම නතර නොකොලොත් රටම අනතුරේ…….

Published on: Jan 10, 2018 – බැදුම්කර මුල්‍ය වංචාව හරහ බිලියන් ගණනින් රටේ ජනතාවගේ මුදල් කොල කෑ එජපයේ මහා ආර්ථික ඔස්තාර්ලා ලෙස පෙනී සිටින කූප්‍රකට හොරුන් සුඛෝපභෝගී වර්ගයේ මෝටර් රථ ගෙන්විම මුවාවෙන් රටේ ජනතාවගේ බිලියන් ගණනක් බදු මුදල් වලට කෙලවිමේ උත්සහයක් මේ වනවිට අනාවරණය වි තිබේ. එජාපයේ කුප්‍රකට ආර්ථික ඔස්තාර්ලා සහ මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර … Continue reading රටම හෙල්ලූ බැඳුම්කර හොරුන්ගේ සුඛෝපභෝගි වාහන ජාවාරම මෙන්න……! වහාම නතර නොකොලොත් රටම අනතුරේ…….