මහින්ද හදිසීයේම බන්දුල කැදවයි…..ඒකාබද්ධයෙන් ශ්‍රිලනිපයට යන අය සොයා ඒකාබද්ධයේ මෙහෙයුමක්!

Published on: Dec 02, 2017 – ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා හදිසි සාකච්ඡාවක් සදහා හිටපු ජනාධිපති ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ප්‍රධානී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සාකච්ඡාවක් සදහා කැදවා ඇති බව අප දේශපාලන වාර්තාකරු අනවරණය කළා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් මෛත්‍රී ජනපතිගේ නායකත්වයෙන් යුත් ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එක්විම සදහා පසුගිය දින කිහිපයේ සාකච්ඡාවක යෙදි සිටි බන්දුල … Continue reading මහින්ද හදිසීයේම බන්දුල කැදවයි…..ඒකාබද්ධයෙන් ශ්‍රිලනිපයට යන අය සොයා ඒකාබද්ධයේ මෙහෙයුමක්!