ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාමය යෝජනාවලිය දිනවන්න…බැදුම්කර චෝදනාවෙන් ගලවා දෙනන්න…රනිල් මෝදිගෙන් ඉල්ලලා

Published on: Nov 16, 2017 – තමන් ඇතුළු පක්ෂ නායකයින්ට එල්ල වී ඇති බැදුම්කර දූෂණ වංචා චෝදනාවන්ගෙන් ගලවා දෙන ලෙස අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද‍්‍ර මෝදි මහතාගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. ලබන දෙසැම්බර් 8 වැනිදා නිකුත් වීමට නියමිත ජනාධිපති බැදුම්කර කොමිසමේ වාර්තාවට අනුව තම පක්ෂ නායකයින්ට යම් දඩුවමක් හිමි වුවහොත් එමගින් ආණ්ඩුව දුර්වල වීමට … Continue reading ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාමය යෝජනාවලිය දිනවන්න…බැදුම්කර චෝදනාවෙන් ගලවා දෙනන්න…රනිල් මෝදිගෙන් ඉල්ලලා