මවුබිම අනතුරේ….ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාව වෙනුවෙන් ජනමත විචාරණයක් ….

Published on: Apr 26, 2017 – Attention:(ෆෙඩරල්) ව්‍යවස්ථාවට පවත්වන ජනමතවිචාරණයට දකුණ සූදානම් කරන මෛත්‍රී යනුවෙන් පසුගිය වසරේ 2016 අප්‍රියෙල් 23 වැනිදා අපකල අනාවරණය තහවුරු කරමින් යහපාලන රජය 2017 වසරේ පළමු මැතිවරණය ලෙස ජනමත විචාරණය හෙවත් මවුබිම බෙදුම්වාදයට තල්ලු කරන මැතිවරණය කැදවිමට තින්දුවක් ගෙන ඇති බව ප්‍රසිද්ධියේම පිලිගෙන තිබේ.(ජනමත විචාරණය ආණ්ඩුව දිනන හැටි ඊළග ලිපියෙන් බලාපොරොත්තු වන්න) යහපාලන … Continue reading මවුබිම අනතුරේ….ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාව වෙනුවෙන් ජනමත විචාරණයක් ….