මහ දවල් හොරා කෑ සිරිසේනගේ බත් බැලයා වන දුමියාගේ අවලම් ජාතකය මෙන්න

අනියම් පෙම සනසන්න කෘෂි ඇමති විගණකාධිපතිවරයාත් අන්දයි යනුවෙන් 2016 අප්‍රියෙල් 4 වැනිදා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මෛත්‍රීගේ බත් බැලයා වන් දුමින්ද දිසානායක මිල ගණන් කැඳවීමකින් තොරව ප්‍රසම්පාදන පටිපාටියේ නීති රීති උල්ලංඝනය කර රුපියල් එක්කෝටි පනස් ලක්ෂ හැත්තෑ පන්දහසක (රු. 1,50,75,000) මාසික කුලියකට පෞද්ගලික ගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට ගැනීම පිළිබඳව අප කල අනාවරණය මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තුවෙත් ඉන් පිටතත් ප්‍රසිද්ධ රහසක් … Continue reading මහ දවල් හොරා කෑ සිරිසේනගේ බත් බැලයා වන දුමියාගේ අවලම් ජාතකය මෙන්න