පහර කෑ සමාජ ශාලා ආරක්ෂකයාට මරණ තර්ජනය කල විඩියෝව මෙන්න -සිරිසේන, මේ දහම් කොලුවා හැර …සිරිසේනට දාව චමිලාට උපන් ශහසුක කොලුවාද හැර වෙනත් දහම් කොලුවෝ සිටිද?

Published on: Oct 11, 201- පසුගිය 8 වැනිදා අලුයම 2 පමණ කොළඹ සුප්‍රසිද්ධ සමාජ ශාලවක් වන Clique Night Club වෙත කඩා පැන පහරදුන් කණ්ඩායම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ පුත් දහම් සිරිසේන ඇතුලු PSD ආරක්ෂකයන් බවට අප විසින් දිගින් දිගටම අනාවරණය කල අතර පසුව ඇතැම් පුවත් පත් පවා යම් ප්‍රමාණයකට සිද්ධියක් සිදුවු බවට වාර්තා කළද යහපාලනයේ මාධ්‍ය නිදහසේ තරම මොනතරම්ද … Continue reading පහර කෑ සමාජ ශාලා ආරක්ෂකයාට මරණ තර්ජනය කල විඩියෝව මෙන්න -සිරිසේන, මේ දහම් කොලුවා හැර …සිරිසේනට දාව චමිලාට උපන් ශහසුක කොලුවාද හැර වෙනත් දහම් කොලුවෝ සිටිද?