Anonymous Reporter

ජනතාවගේ ජනපතිගේ ජාතික ළමා දින හා ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දින පණිවිඩය

පවුල්වල වියපත් සාමාජිකයන් රැක බලාගැනීමට උදව් සපයන උපකාරක සේවා සහ ආයතන පද්ධතියක් හැකි තරම් ඉක්මණින් පිහිටුවීම යුගයේ අවශ්‍යතාවයක් හැටියට තමන් දකින බව ජාතික ළමා දින හා ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දින පණිවිඩය නිකුත් කරමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කියාසිටි.

ජාතික ළමා දින හා ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දින පණිවිඩය

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ළමා දිනය සැමරෙන්නේ ලෝක වැඩිහිටි දිනය සැමරෙන ඔක්තෝබර් පළමුවනදාමය. ළමුන් ජීවිත ගමන ආරම්භ කරමින් සිටින අතර  වයෝවෘද්ධ පුරවැසියන්  එම ගමනේ අවසානයට ලගා වෙමින් සිටි. ළමුන් අපේ අනාගතය වෙන අතර වයෝවෘද්ධ පුරවැසියන් අපේ හෘද සාක්‍ෂිය වේ. මේජන කොටස් දෙකම කෙරෙහි සමාජයේ විශේෂ අවධානය යොමු විය යුතුය. මේ රටේ කවදත් ළමුන්ට හිතකර සංස්කෘතියක් තිබීම ගැන අපි ආඩම්බර විය යුතුය. පසුගිය දශක වල ඇති වූ සමාජීය හා ආර්ථික වෙනස්කම් නිසා, වෙනත් බොහෝ රටවල වඩා මේ රටේ වීදි දරුවන් අඩුය.

අධ්‍යාපනයක් නොලබන දරුවන්ගේ ගණන අඩුය. ළමා ශ්‍ර‍මිකයන් අද මේ රටේ සිටින්නේ අඩුවෙනි. මේ ගැන අපිට ආඩම්බර විය හැකිය. නමුත් සමාජයේ ඇතිවෙන වෙනස්කම් සමග ළමුන් සම්බන්ධ අලුත් අවදානම්ද ඇති වී තිබේ.  එක් පැත්තකින් පාසැල් ළමුන් අතර මත්ද්‍ර‍ව්‍ය ව්‍යාප්ත වීම එක් බරපතල ප්‍ර‍ශ්නයකි. අනෙක් පැත්තෙන් අන්තර්ජාලය නිසා ඇතිවෙන අවදානමය. මත්ද්‍ර‍ව්‍ය උවදුර හා අන්තර්ජාලය හරහා ළමා ජීවිත වලට එල්ල විය හැකි බලපෑම් ගැන නිර්මාණශීලී හා ප්‍ර‍බල දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක අවශ්‍යතාවය අද ඇත. වැඩිහිටි වයෝවෘද්ධ ජනතාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල පසුගිය දශක කිහිපය තුළ අපේ සමාජයේ ඇති වූ වෙනස්කම් නිසා ගැටළු ගනණාවක් ඇතිවී තිබේ.

අපි ‍අපේ වයෝවෘද්ධ ජනතාව රැකබලාගත් සංස්කෘතියක් වෙමු. නමුත් මේ රටේ ජනගහනය දැන් වේගයෙන් වියපත් වෙමින් පවතින අතර, වැඩිහිටි ළමුන්ට තම වයෝවෘද්ධ දෙමාපියන් රැකබලා ගැනීමට වෙලාව තිබෙන්නේ අඩුවෙනි. ඒ කාලයේ, ගමේ වැඩිහිටියන් රැකබලා ගැනීම සිදුවූ සමාජ සම්බන්ධකම් බිද වැටී තනි පවුල් ඒකක මත වැඩිහිටියන් බලා ගැනීමේ සම්පූර්ණ බර ඇවිත් ඇත. මහපාරේ අතහැර දැමූ නැතිනම් නිවාසවලම නොයෙක් වෙනස්කම්වලට භාජනය වෙන වැඩිහිටියන් ගැන පුවත් අපට අද නිතර අසන්ට ලැබේ. මීට දශක කීපයකට පෙර මෙවැනි කතා අපිට අසන්නට නොලැබුණු තරම්ය. පවුල්වල වියපත් සාමාජිකයන් රැක බලාගැනීමට උදව් සපයන උපකාරක සේවා සහ ආයතන පද්ධතියක් හැකි තරම් ඉක්මණින් පිහිටුවීම යුගයේ අවශ්‍යතාවයක් හැටියට මම දකිමි.

මහින්ද රාජපක්‍ෂ

හිටපු ජනාධිපති

Children’s day and Elders’ day Message

 

Sri Lanka marks national Children’s Day on October 1, the same day as the International Day of Older Persons. Children are at the beginning of their journey in life while the elderly are nearing the end of that journey. Children represent our future while the elderly are our conscience. Both the children as well as the elderly need the special attention of society. We in Sri Lanka can be proud of the fact that we are and have always been, a very child-friendly culture. Thanks in large part to the social and economic and also demographic changes that have taken place over the past decades, we can be proud of the fact that there are far fewer street children in Sri Lanka than in most other countries.

Very few children have been deprived of an education and child labour has been stamped out to a large extent. Yet with the changes taking place in society, new issues relating to children have come up such as the incidence of drug abuse among school going children and the harmful influences of the internet. A creative and concerted drive to educate school children on the dangers of drug abuse and avoiding the pitfalls of the internet is needed. In the case of the elderly, the changing nature of Sri Lankan society over the past couple of decades has created a raft of problems. We have been a culture that always looked after the elderly.

However the population is rapidly aging with more and more older people in the population and adult children now have less time to look after their ageing parents. The social relationships in the villages which provided a safety net for elderly folk now no longer exist and the burden of looking after aging parents have fallen on the nuclear family. Today we constantly hear reports in the media of aging parents being abandoned on the streets or neglected at home by their offspring. We rarely heard of such things a few decades ago. I believe the necessary support services and institutions to help people to look after aged family members should be put in place as expeditiously as possible.

MahindaRajapaksa

Former President

 

Copyright © 2017 LNW TODAYThemetf

To Top